Aktualności

ul. Bema 4
tel. 33 842 45 93
kom. 604 520 948

biblioteka@pbw.oswiecim.pl
filia.oswiecim@pbw.edu.pl

facebook

Dołącz do nas na Facebooku!!!


8.10.2019 r.

„STANISŁAW MONIUSZKO – OBRAZY MUZYKĄ MALOWANE” –
KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie
wraz z Filiami w Chrzanowie, Miechowie, Nowej Hucie, Oświęcimiu,
Proszowicach, Suchej Beskidzkiej, Wadowicach
w ramach uczczenia obchodów Roku Stanisława Moniuszki
zaprasza uczniów szkół podstawowych wraz z opiekunami
do wzięcia udziału w V Międzyfilialnym Konkursie Plastycznym
„Stanisław Moniuszko – obrazy muzyką malowane”.

Cele: upamiętnienie Roku Stanisława Moniuszki, popularyzacja wiedzy na temat wybitnego polskiego kompozytora patrioty oraz upowszechnienie jego twórczości muzycznej, pobudzanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej uczniów.

Adresaci: uczniowie klas I-III szkół podstawowych miasta Krakowa, powiatu chrzanowskiego, krakowskiego, miechowskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, wadowickiego.

Zadanie: samodzielne wykonanie ilustracji do jednej z pieśni Stanisława Moniuszki w dowolnej technice płaskiej.

Terminy:

do 31 X 2019

etap powiatowy: składanie prac konkursowych,

13 XI 2019

rozstrzygnięcie etapu powiatowego, ogłoszenie wyników,

22 XI 2019

rozstrzygnięcie etapu wojewódzkiego, ogłoszenie wyników,

4 XII 2019, godz. 11.00

wręczenie nagród laureatom konkursu w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie (al. F. Focha 39).

Prace należy składać w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie (placówki z gminy Kraków) oraz w poszczególnych Filiach (zgodnie z dzielnicą lub powiatem) – osobiście lub pocztą na adres:

– Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie, osobiście w Wypożyczalni lub pocztą na adres: Wydział Współpracy ze Środowiskiem, al. Focha 39, 30-119 Kraków (placówki z gminy miejskiej Kraków z wyłączeniem dzielnic nowohuckich)
– Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie – Filia w Chrzanowie,
al. Henryka 53,
32-500 Chrzanów
– Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie – Filia w Miechowie,
ul. Ks. Skorupki 4, 32-200 Miechów
– Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie – Filia w Nowej Hucie,
os. Kościuszkowskie 2A, 31- 858 Kraków
(placówki nowohuckie oraz
z powiatu krakowskiego
)
– Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie – Filia w Oświęcimiu,
ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim
– Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie – Filia w Proszowicach,
ul. 3 Maja 91, 32-100 Proszowice
– Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie – Filia w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 23 A, 34-200 Sucha Beskidzka
– Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie – Filia w Wadowicach,
ul. Lwowska 24, 34- 100 Wadowice

Dla wszystkich uczniów biorących udział w konkursie przygotowane zostaną dyplomy uczestnictwa, a na zwycięzców czekają nagrody.

Patronat honorowy:
Marszałek Województwa Małopolskiego, Pan Witold Kozłowski

Małopolski Kurator Oświaty, Pani Barbara Nowak

Patronat medialny:
Czasopismo „Hejnał Oświatowy”

Partnerzy:
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki
Moniuszko 200
Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem (Załącznik nr 1 metryczka pracy, Załącznik nr 2 zgoda opiekunów na udział w konkursie).

Informacje o konkursie:

PBW Kraków Wydział Współpracy ze Środowiskiem wspolpraca@pbw.edu.pl
tel. 12 427 33 77 w. 21, kom. 570-298-500
PBW Kraków Filia w Chrzanowie filia.chrzanow@pbw.edu.pl                        tel. 32 623 45 13
PBW Kraków Filia w Miechowie filia.miechow@pbw.edu.pl                         tel. 41 383 12 32
PBW Kraków Filia w Nowej Hucie filia.nowahuta@pbw.edu.pl                  tel. 12 644 00 09
PBW Kraków Filia w Oświęcimiu filia.oswiecim@pbw.edu.pl                        tel. 33 842 45 93
PBW Kraków Filia w Proszowicach filia.proszowice@pbw.edu.pl                    tel. 12 386 12 28
PBW Kraków Filia w Suchej Beskidzkiej filia.sucha@pbw.edu.pl                             tel. 33 874 24 04
PBW Kraków Filia w Wadowicach filia.wadowice@pbw.edu.pl                      tel. 33 823 49 15

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!


8.10.2019 r.

WYSTAWA
„STANISŁAW MONIUSZKO (1819-1872) –
CZOŁOWY PRZEDSTAWICIEL POLSKIEJ OPERY NARODOWEJ”

Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, rok 2019 został ogłoszony
Rokiem Stanisława Moniuszki.

W związku z przypadającą również w tym roku 200. rocznicą urodzin Stanisława Moniuszki, w naszej Bibliotece zorganizowana została wystawa poświęcona jego postaci. Wystawie towarzyszą  książki o kompozytorze, które można wypożyczyć.

Serdecznie zapraszamy


7.10.2019 r.

„SOWA – MĄDRA GŁOWA”

Październik to Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. W związku z tym w naszej Bibliotece rozpoczęliśmy właśnie cykl zajęć pt. „Sowa – mądra głowa” dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Ich celem jest zapoznanie z sowami – mitologicznymi, literackimi i filmowymi bohaterami, rozwijanie kreatywności plastycznej oraz – oczywiście – świętowanie Miesiąca Bibliotek Szkolnych i zachęcanie uczniów do czytania.

Zapraszamy do oglądania galerii zdjęć z przebiegu zajęć.


30.09.2019 r.

BIAŁO-CZERWONE KWIATOWE KULE NIEPODLEGŁOŚCIOWE
I KOTYLIONY

W związku ze zbliżającą się rocznicą odzyskania Niepodległości, proponujemy nauczycielom udział w warsztatach plastycznych, których efektem będą ozdobne biało-czerwone kwiatowe kule niepodległościowe i kotyliony.

 

Zapraszamy nauczycieli-bibliotekarzy, nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego na zajęcia, które mają na celu wsparcie ich kreatywności, poprzez nabycie/pogłębienie umiejętności z zakresu sztuki origami.

Zajęcia są bezpłatne i obejmują 2 spotkania po 3 godziny dydaktyczne. Liczba osób w grupie – max.10. Istnieje możliwość zapisania się 2-3 osób z tej samej placówki do jednej grupy, by wspólnie wykonać 1 kulę kwiatową.

Każdy nauczyciel otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w warsztatach.

– – – – – – – – – – – –

Miejsce: Biblioteka Pedagogiczna w Oświęcimiu, ul. Bema 4

Terminy warsztatów:

Grupa I: 17.10.2019, 24.10.2019 (czwartki), godz. 15.15-17.30
Grupa II: 18.10.2019, 25.10.2019 (piątki), godz. 15.15-17.30
Grupa III: 22.10.2019, 29.10.2019 (wtorki), godz. 15.15-17.30

Zainteresowanych nauczycieli prosimy o kontakt z Biblioteką.
Zapisy do 9 października pod numerem 33 842 45 93.

Serdecznie zapraszamy


25.09.2019 r.

JESIENNE WARSZTATY PLASTYCZNE

Jesień kojarzy się ze spadającymi z drzew liśćmi, jeżami zaglądającymi do naszych ogrodów oraz sowami. Wszystkie te symbole jesieni stały się przedmiotem warsztatów w naszej Bibliotece.

W zajęciach, które miały na celu wsparcie kreatywności poprzez nabycie/pogłębienie umiejętności z zakresu papieroplastyki i sztuki origami, wzięły udział nauczycielki-bibliotekarki oraz nauczycielki wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. 

W związku ze zbliżającymi się w październiku obchodami Światowego Dnia Origami, Panie wykonały pomysłowe zakładki do książek, kolorowe liście oraz jeże. Natomiast z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, przypadającego również w październiku, nauczycielki podarowały starym książkom z pożółkłymi kartkami „drugie życie” i stworzyły z nich przestrzenne sowy, które są także symbolem wiedzy, mądrości i bibliotek.

Zapraszamy do obejrzenia galerii z przebiegu warsztatów


20.09.2019 r.

„ROBOTY”

Zapraszamy do obejrzenia najnowszej wystawy z cyklu „Literackie inspiracje dzieci”. Prace plastyczne wykonały dzieci z Niepublicznego Ekologicznego Przedszkola „Bajkowy Dworek” w Oświęcimiu.


OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą edukacyjną naszej Biblioteki.


SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY

W roku szkolnym 2019/2020 tematem przewodnim Sieci współpracy i samokształcenia będzie – nawiązując do jednego z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa – „Rozwijanie kompetencji cyfrowych, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych”.

Relacje ze spotkań dostępne są w zakładce Oferta edukacyjna –
Dla nauczycieli –
 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli-bibliotekarzy


PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020:

  1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
  2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
  3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
  4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
  5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Więcej informacji znajduje się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Pozostałe wpisy znajdują się w zakładkach: WYDARZENIA i WYSTAWY