Konkursy

22.06.2017 r.

CZYTACZE ROKU 2016/2017

W tegorocznym – już VI – Rankingu wzięło udział 21 uczniów z 13 szkół z naszego powiatu, którzy łącznie przeczytali 1473 książki! Uroczyste spotkanie z laureatami odbyło się 21 czerwca 2017 r. w siedzibie Biblioteki.

Nagrodzeni zostali:

– w kategorii szkół podstawowych, kl. I-III – uczennica z SP w Porębie Wielkiej (149 przeczytanych książek)
– w kategorii szkół podstawowych, kl. IV-VI – uczennica z SP Nr 2 w Osieku (38 przeczytanych książek)
– w kategorii szkół gimnazjalnych – uczeń z Gimnazjum Nr 1 w Brzeszczach (33 przeczytane książki)
– w kategorii szkół ponadgimnazjalnych – uczennica z Salezjańskiego Publicznego LO w Oświęcimiu (48 przeczytanych książek).

Biblioteka nagrodziła również wybitnych Czytaczy tytułem „CZYTACZ XXL” – zostały nimi dwie uczennice: z SP Nr 4 w Oświęcimiu (201 przeczytanych książek) i z Miejskiego Gimnazjum Nr 2 w Oświęcimiu (110 przeczytanych książek).

Wyróżniono także trzy uczennice:  z SP Nr 11 w Oświęcimiu (138 przeczytanych książek),  z SP Nr 5 w Oświęcimiu (34 przeczytane książki) i z PZ Nr 6 w Brzeszczach (34 przeczytane książki).    


23.06.2016 r.

CZYTACZE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

W środę 22 czerwca w Bibliotece odbyło się wręczenie nagród laureatom V edycji konkursu – „Ranking na najlepszego CZYTACZA” w roku szkolnym 2015/2016.
W tym roku panie bibliotekarki ze szkół powiatu oświęcimskiego zgłosiły do Rankingu 20 uczniów, którzy razem przeczytali 1048 książek!

Zwyciężyli:
– w kategorii szkół podstawowych klasy I-III – uczeń z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Głębowicach (przeczytał 100 książek),
– w kategorii szkół podstawowych klasy IV-VI – ex aequo uczennice: ze Szkoły Podstawowej w Porębie Wielkiej i z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Głębowicach (przeczytały po 102 książki),
– w kategorii szkół gimnazjalnych – uczennica  Gimnazjum Tow. Salezjańskiego w Oświęcimiu (23 książki),
– w kategorii szkół ponadgimnazjalnych – uczennica z Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu (37 książek).

Tytuł „CZYTACZA XXL” otrzymała w tym roku szkolnym uczennica ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Oświęcimiu – przeczytała 154 książki!!!!
Przyznałyśmy też wyróżnienia dla uczennic:  ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Oświęcimiu i z Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Przeciszowie.


26.06.2015r.

CZYTACZE ROKU 2014/2015

24 czerwca w Bibliotece odbyło się wręczenie nagród laureatom czwartej już edycji konkursu – „Ranking na najlepszego CZYTACZA” w roku szkolnym 2014/2015. W tym roku panie bibliotekarki ze szkół powiatu oświęcimskiego zgłosiły do Rankingu 17 uczniów, którzy razem przeczytali ponad 1000 książek!

Zwyciężyli:
– w kategorii szkół podstawowych klasy I-III – uczeń z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Osieku (przeczytał 118 książek),
– w kategorii szkół podstawowych klasy IV-VI – uczennica ze Szkoły Podstawowej w Porębie Wielkiej (przeczytała 97 książek),
– w kategorii szkół gimnazjalnych – uczennica z Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu (68 książek),
– w kategorii szkół ponadgimnazjalnych – uczennica z Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu (43 książki).

Tytuł „CZYTACZA XXL” otrzymała w tym roku szkolnym uczennica ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Oświęcimiu – przeczytała 161 książek.


20.06.2014 r.

CZYTACZE ROKU 2013/2014

Rok 2014 ogłoszono ROKIEM CZYTELNIKA. Jest to więc rok wzmożonych działań promujących czytelnictwo. Mamy nadzieję, że organizowany przez nas – już po raz trzeci – „Ranking na najlepszego CZYTACZA w roku szkolnym 2013/2014” przyczynił się (chociażby w małym stopniu) do wzrostu czytelnictwa dzieci i młodzieży.

18 czerwca w naszej Bibliotece odbyło się wręczenie nagród laureatom III edycji Rankingu. Podobnie jak w latach poprzednich bibliotekarki ze szkół powiatu oświęcimskiego zgłosiły do Rankingu 17 uczniów, którzy razem przeczytali prawie 900 książek!

A oto zwycięzcy:
– w kategorii szkół podstawowych klasy I-III – uczennica z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głębowicach (przeczytała 106 książek),
– w kategorii szkół podstawowych klasy IV-VI – uczennica również z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głębowicach (przeczytała 102 książki),
– w kategorii szkół gimnazjalnych – uczennica z Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu (98 książek),
– w kategorii szkół ponadgimnazjalnych – uczennica z Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu (54 książki).

Po raz pierwszy w tym roku Biblioteka nagrodziła też „wybitnych” czytelników. Powołana do konkursu Kapituła złożona z bibliotekarzy szkolnych działających w Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli-bibliotekarzy szkół powiatu oświęcimskiego nadała tytuł „CZYTACZ XXL” dwóm uczennicom: z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Jawiszowicach oraz  z Gminnego Gimnazjum nr 2 w Zaborzu.


1.07.2013 r.

CZYTACZE ROKU!

Wbrew temu, co mówią badania czytelnictwa są jeszcze uczniowie, którzy czytają książki! W organizowanym po raz drugi przez naszą Bibliotekę „Rankingu na najlepszego CZYTACZA w roku szkolnym 2012/2013” bibliotekarki z 13 szkół powiatu oświęcimskiego zgłosiły 28 uczniów, którzy przeczytali razem prawie tysiąc książek!

W środę 26 maja w naszej Bibliotece odbyło się rozdanie nagród najlepszym „czytaczom” w poszczególnych kategoriach:
– w kategorii szkół podstawowych, klasy I-III zwyciężyła uczennica ze Szkoły Podstawowej im. J. Suskiego we Włosienicy (przeczytała 62 książki),
– w kategorii szkół podstawowych, klasy IV-VI – uczennica ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. M. Kopernika w Brzeszczach (56 książek),
– w kategorii szkół gimnazjalnych – uczeń z Gimnazjum nr 2 im. M. Bobrzeckiej w Brzeszczach (90 książek),
– w kategorii szkół ponadgimnazjalnych – uczennica z Powiatowego Zespołu nr 5 Szkół Budowlanych w Oświęcimiu (39 książek).


18.05.2012 r.

RANKING NA NAJLEPSZEGO „CZYTACZA”

Badania pokazują, że Polacy coraz mniej czytają. Coraz rzadziej po książkę sięgają też dzieci, bo czytanie obecnie wypierają inne media. Stale spada poziom czytelnictwa, a rozumienie czytanego tekstu przez dzieci i młodzież jest niewystarczające. W odpowiedzi na taki stan rzeczy zorganizowałyśmy konkurs – Ranking na najlepszego „Czytacza” w roku szkolnym 2011/2012.
Celem konkursu było propagowanie czytelnictwa wśród uczniów, rozbudzenie zainteresowania literaturą i książką oraz promowanie czytania jako wartości.
Konkurs przeznaczony był dla wszystkich uczniów szkół powiatu oświęcimskiego. O wyłonieniu zwycięzców decydowała ilość przeczytanych książek. Uczniowie zgłaszani byli przez nauczycieli-bibliotekarzy. Wzięło w nim udział 39 uczniów z 18 placówek.

W sobotę 12 maja w naszej Bibliotece odbyło się rozdanie nagród najlepszym „czytaczom” w poszczególnych kategoriach:
– w kategorii szkół podstawowych klas I-III zwyciężyła uczennica ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Osieku (przeczytała 102 książki),
– w kategorii szkół podstawowych klas IV-VI – uczennica ze Szkoły Podstawowej w Głębowicach (37 książek),
– w kategorii gimnazjum – uczennica z Miejskiego Gimnazjum nr 4 w Oświęcimiu (64 książki),
– w kategorii szkół ponadgimnazjalnych – uczeń z Powiatowego Zespołu nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu (63 książki).

Reklamy