2016

INFORMACJE O KSIĄŻKACH POCHODZĄ ZE STRON WWW WYDAWCÓW I KSIĘGARŃ INTERNETOWYCH


II KWARTAŁ

„A u nas w przedszkolu… Zbiór scenariuszy zajęć adaptacyjnych”
Praca zbiorowa pod red. Marii Brody-Bajak
Kraków, Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2015
Sygn. cz.40669

Książka jest  nieocenioną pomocą dla nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym, którzy chcą w świadomy sposób pokierować procesem adaptacji dziecka do przedszkola, a także sprawić, by nowo poznane środowisko okazało się jak najbardziej przyjazne dla najmłodszych przedszkolaków.

Publikacja składa się z dwóch części.

  • pierwsza obejmuje scenariusze zajęć adaptacyjnych z udziałem rodziców i przeznaczona jest do realizacji, zanim dzieci zaczną chodzić do przedszkola, a więc podczas dni adaptacyjnych organizowanych przez placówki przed wakacjami. Ma być pomocą w oswojeniu się dziecka z przedszkolem, co umożliwi zredukowanie stresu powstałego przy zetknięciu się dzieci z nową sytuacją i środowiskiem.
  • druga to scenariusze zajęć na pierwsze dni (i tygodnie) w przedszkolu – ich celem jest zaznajomienie dzieci z placówką przedszkolną, osobami tam pracującymi oraz zasadami panującymi na jej terenie oraz w grupie.

Całości dopełniają rymowanki i zabawy paluszkowe – do zastosowania w różnych sytuacjach. Mają one za zadanie utrwalanie dobrych wzorców zachowań oraz przyzwyczajenie dzieci do codziennych sytuacji, z którymi zetkną się podczas pobytu w przedszkolu. Do książki została dołączona płyta z piosenkami dla maluszków – do większości z nich zostały przygotowane zabawy i ćwiczenia ruchowe, które w znakomity sposób urozmaicą zajęcia i zaktywizują dzieci.

Źródło: http://blizejprzedszkola.pl/wydawnictwo/?78,a-u-nas-w-przedszkolu-zbior-scenariuszy-zajec-adaptacyjnych-ksiazka-z-cd


Barlińska Julia, Szuster Anna
„Cyberprzemoc. O zagrożeniach i szansach na ograniczenie
zjawiska wśród adolescentów”
Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2015
Sygn. 40665

Książka poświęcona problematyce przemocy rówieśniczej i badań nad nią. Dramatyczne konsekwencje przypadków cyberagresji uruchomiły inicjatywy o charakterze prewencyjnym i edukacyjnym, a także zmiany w prawie. Zaczęto podejmować pierwsze próby projektowania i realizacji programów profilaktycznych skoncentrowanych na problemie elektronicznej agresji rówieśniczej. Pojawiły się także pierwsze inicjatywy badawcze skoncentrowane na diagnozie skali zjawiska i sytuacji ofiar agresji elektronicznej. Książka poszerza perspektywę badań nad przemocą rówieśniczą o inne ważne aspekty zjawiska – rolę świadków aktów cyberbullyingu, znaczenie medium, wpływu własnych doświadczeń z cyberprzemocą, a także empatii jako czynnika ograniczającego agresję elektroniczną.

Źródło: http://www.wuw.pl/product-pol-203-Cyberprzemoc-O-zagrozeniach-i-szansach-na-ograniczenie-zjawiska-wsrod-adolescentow.html


Cash Hilarie, McDaniel Kim
„Dzieci konsoli. Uzależnienie od gier”
Poznań, Media Rodzina, 2014
Sygn. 40662

Gry komputerowe to świetna rozrywka, ale dziecko może się od nich uzależnić – wpaść w nałóg. Jak do tego nie dopuścić? Autorzy definiują, jakie gry są odpowiednie dla poszczególnych grup wiekowych, jak oddziałują na rozwój dziecka, mówią, co robić, gdy dziecko zbyt długo siedzi przed komputerem, kiedy powiedzieć ‚dość” i dlaczego.

Tak o książce wypowiedział się dr med. Bohdan T. Woronowicz, specjalista psychiatra, specjalista i superwizor terapii uzależnień:
„Niestety zbyt rzadko zastanawiamy się nad tym, że tzw. nowe technologie, które tak bardzo ułatwiają nam codzienne życie, bez których nie wyobrażamy sobie codziennego funkcjonowania, mogą jednocześnie stanowić poważne zagrożenie. Zagrożenie to dotyczy najbardziej młodego pokolenia, a konkretnie tych młodych ludzi, których my dorośli, nie nauczyliśmy korzystać z  komputera czy z telefonu komórkowego w sposób bezpieczny i rozsądny.
Hilarie Cash i Kim McDaniel to wybitni specjaliści leczenia uzależnień, którzy w swojej książce opisują zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z gier komputerowych przez dzieci i młodzież. Podają objawy, które powinny zaniepokoić i umożliwić identyfikację pojawiającego się problemu oraz podpowiadają rodzicom co można zrobić, żeby zapobiec niekorzystnemu rozwojowi sytuacji.
Szczególnie gorąco polecam książkę tym rodzicom, którzy  chcieliby pomóc swoim dzieciom w uczeniu się rozsądnego i bezpiecznego korzystania z nowych technologii.”

Źródło: https://mediarodzina.pl/prod/1071/Dzieci-konsoli–Uzaleznienie-od-gier


„Drama wzmacnia. Metoda dramy w edukacji
antydyskryminacyjnej i obywatelskiej”. Wyd. 2 zm.
Red. merytoryczna Małgorzata Winiarek-Kołucka
Warszawa, Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA, 2016
Sygn. 40656

Publikacja powstała w ramach projektu „Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna”, „Dramowa Akademia Wolontariacka” i „Dramowi Obywatele”. Zawiera trzy części: obywatelską, antydyskryminacyjną i dotyczącą dramy. Została napisana  z myślą o środowisku nauczycielskim, trenerskim, działającym lokalnie i obywatelsko. Wśród artykułów znajdują się m.in.  przykładowe propozycje ćwiczeń ułożone w schemat lekcji z obszaru edukacji antydyskryminacyjnej i obywatelskiej, które zawierają również opisy technik dramowych.

Źródło: http://stop-klatka.org.pl/publikacja-2/


„Edukacja bazalna. Nauczanie i terapia dzieci z głęboką niepełnosprawnością”
Red. Andreas D. Fröhlich
Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016
Sygn. 40673

Konfucjusz mawiał: „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”. Ta myśl przyświeca również twórcom i propagatorom edukacji bazalnej, której głównym założeniem jest właśnie towarzyszenie dziecku w rozwoju, wspieranie go w poznawaniu i doświadczaniu otaczającej rzeczywistości. Nie chodzi tu o bierne przekazywanie wiedzy od nauczyciela do ucznia, ale o jej wspólne szukanie, nabywanie i utrwalanie.

Andreas D. Fröhlich i współautorzy nie tylko szczegółowo charakteryzują zasady stymulacji bazalnej, ale przede wszystkim dokładnie pokazują, jak prowadzić ją na co dzień. Tłumaczą, jak planować zajęcia, jak wyznaczać i osiągać realne cele oraz jak wychowywać i przekazywać wartości. Dzielą się również wieloma propozycjami zajęć edukacyjnych dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością. Opisywana przez nich metoda zyskała już uznanie specjalistów zachodnich, w Polsce zaś z każdym dniem zdobywa nowych zwolenników, którzy w swojej codziennej pracy przekonują się o jej skuteczności. Niniejsza książka będzie dla nich nieocenionym wsparciem.

Źródło: http://www.gwp.pl/14523,edukacja-bazalna-nauczanie-i-terapia-dzieci-z-gleboka-niepelnosprawnoscia.html


Gąsienica-Szostak Aldona
„Muzykoterapia w rehabilitacji i profilaktyce”
Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015
Sygn. 40700

Autorka przedstawia rolę terapii muzycznej w rehabilitacji ogólnej, jako uzupełnienie kompleksowego usprawniania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, np. z wadami wzroku i niesprawnym narządem ruchu, po operacjach ortopedycznych. Książka zawiera nowatorską propozycję kompleksowej rehabilitacji, w której m.in. lekarz, rehabilitant, psycholog i muzykoterapeuta integrują swoje działania w ramach specjalistycznego leczenia dzieci kalekich. Na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji zajęć z dziećmi autorka proponuje kilkadziesiąt różnych ćwiczeń ruchowych, wykonywanych z udziałem muzyki i rekwizytów, np. obręczy i wstążek. Ćwiczenia te nie tylko usprawniają fizycznie, lecz także pomagają przełamać opory psychiczne, motywując niesprawne dzieci do czynnego uczestnictwa w zajęciach oraz uczą pracy w grupie. Uzupełnieniem książki jest bogaty materiał ilustracyjny. Publikacja jest przeznaczona dla lekarzy rehabilitantów, instruktorów rytmiki, absolwentów pedagogiki specjalnej oraz studentów muzykoterapii.

Źródło: http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/rehabilitacja-medyczna/prd,muzykoterapia-w-rehabilitacji-i-profilaktyce,rid,223201.html


„Instytucjonalna resocjalizacja nieletnich.
Wyzwania i perspektywy rozwoju”
Red. nauk. Grzegorz Kudlak
Warszawa, Wydawnictwo Difin, 2016
Sygn. 40693

Publikacja zwraca uwagę na problematykę oferty resocjalizacyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży z poważnymi kłopotami z zachowaniem norm społecznych. Wspólnym celem instytucji publicznych, kierujących swoją aktywność do tej grupy powinno być skuteczne podejmowanie działań w celu zapobiegania dalszej demoralizacji. Każda z instytucji, i każdy z pomysłów pomocy małoletnim popełniającym przestępstwa zasługuje więc na rozważenie oraz rzetelną ocenę ewaluacyjną skuteczności tych działań.

W książce podjęto rozważania nt. funkcjonowania zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. Problematykę ujęto z perspektywy psychologicznej, pedagogicznej i prawnej, dostarczając wiedzy i nowych koncepcji dotyczących aktualnych wyzwań i perspektyw rozwoju tych instytucji w Polsce.

Źródło: http://www.ksiegarnia.difin.pl/psychologia-pedagogika/34/instytucjonalna-resocjalizacja-nieletnich-wyzwania-i-perspektywy-rozwoju/2642


„Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży. Praktyka edukacyjna”
Red. nauk. Janina Uszyńska-Jarmoc, Katarzyna Nadachewicz
Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak, 2015
Sygn. cz. 40697

W dokumencie Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku opublikowano listę ośmiu kluczowych kompetencji, które współcześnie są niezbędne człowiekowi w procesie uczenia się przez całe życie. Kompetencje kluczowe, na które składają się wiedza oraz umiejętności mają szczególnie ważne znaczenie w rozwijającym się społeczeństwie wiedzy, umożliwiają szybsze dostosowanie się do gwałtownych zmian w świecie. Kształtowane w procesie edukacji mają szansę w życiu dorosłym człowieka być czynnikiem innowacji i produktywności, a ponadto wpływać na jego motywację i na jakość pracy.

W publikacji, będącej drugą z serii książek (pierwsza to „Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży. Teoria i badania”) autorzy odwołują się zaleceń unijnego dokumentu i wprowadzają czytelnika w praktyczną problematykę kompetencji kluczowych. Czytelnik poznaje wiele rozwiązań praktycznych realizowanych już od przedszkola, jak również sprawdzone sposoby organizowania pracy i nowe spojrzenia na metody i możliwości edukacyjne kształtujące rozwój kompetencji kluczowych.

Źródło: http://www.gwp.pl/14959,kompetencje-kluczowe-dzieci-i-mlodziezy-praktyka-edukacyjna.html


Maćkowicz Jolanta
„Osoby starsze jako ofiary przemocy domowej. Ujęcie wiktymologiczne”
Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2015
Sygn. 40706

Niniejsza praca porządkuje omawiane zagadnienia w dwóch częściach. Część pierwsza poświęcona jest rozważaniom teoretycznym, druga natomiast ma charakter empiryczny.

W części pierwszej zaprezentowano periodyzację starości, sporo miejsca poświęcono ukazaniu znaczenia człowieka starszego/starego na przestrzeni dziejów oraz postrzeganiu starości i ludzi starszych współcześnie. Omówiono również rolę pedagogiki społecznej wobec osób starszych oraz miejsce człowieka starszego w rodzinie. Na tym tle podjęto próbę ukazania znaczenia relacji międzypokoleniowych, a także wskazano na potrzeby osób w tym okresie życia. Następnie dokonano przeglądu badań nad przemocą wobec osób starszych prowadzonych zarówno w Polsce, jak i na świecie. Omówiono mechanizmy przemocy i czynniki ryzyka, które zwiększają prawdopodobieństwo jej występowania. Nieco uwagi poświęcono charakterystyce sprawców oraz omówiono procedurę Niebieskiej Karty w polskim systemie przeciwdziałania przemocy domowej.

W części empirycznej przedstawiono rezultaty badań jakościowych dotyczących osób starszych w sytuacji przemocy domowej – opis i analizę 7 przypadków. Następnie zaprezentowano wyniki badań ilościowych poświęconych przemocy domowej wobec osób starszych w świetle analizy dokumentów policyjnych. Na podstawie zebranych danych dokonano scharakteryzowania ofiary i sprawcy, konstruując statystyczny profil osoby starszej krzywdzonej w rodzinie oraz osoby stosującej przemoc.

W Aneksie zamieszczono wzór poddanego analizie dokumentu Niebieskiej Karty oraz broszurę ukazującą europejski kontekst problematyki przemocy wobec starszych, opracowaną w ramach projektu EuROPEAN, w którym z ramienia Polski uczestniczyła Fundacja na Rzecz Kobiet „Ja Kobieta”.

Źródło: http://www.impulsoficyna.com.pl/katalog/osoby-starsze-jako-ofiary-przemocy-domowej,1742.html


Sawiński Julian Piotr
„Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji.
Poradnik dla nauczycieli i edukatorów”. Cz.1-2
Warszawa, Wydawnictwo Difin, 2015
Sygn. 40694/1-2

W poradniku, który w zamyśle ma być ABC skutecznego działania w edukacji, w kilkudziesięciu rozdziałach zatytułowanych od A do Ż przedstawiono wybrane problemy zabiegania o wysoką skuteczność edukacji. Autor stawia liczne pytania i porusza problemy, na które nie zawsze jest jedna trafna odpowiedź. Są też dobre rady dla nauczycieli i edukatorów.

Ważne jest, aby nauczyciel sam poszukiwał skutecznych strategii organizowania uczenia się uczniów i pozytywnie myślał o potrzebie osiągania wysokich efektów uczenia się. Na potrzebę aktywizowania i motywowania do uczenia się uczniów w szkole oraz do pracy nad sobą wskazywano w różnych dydaktykach od dawna. W tym poradniku wiele miejsca poświęcono edukacyjnym innowacjom jako drodze ku lepszej edukacji i nowoczesnej szkole.

W pierwszej części poradnika przedstawiono tematy od A do L, a w drugiej części Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji. Poradnik dla nauczycieli i edukatorów. Część 2 znajdują się tematy od Ł do Ż.

Źródło: http://www.ksiegarnia.difin.pl/psychologia-pedagogika/34/jak-zwiekszyc-skutecznosc-szkolnej-edukacji-poradnik-dla-nauczycieli-i-edukatorow-czesc-1/2546


      I KWARTAŁ

„Dobre praktyki w konspektach lekcji przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych: biologia, chemia”
Warszawa, Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2015
Sygn. 40614

Podstawowym sposobem poprawiania jakości nauczania jest tworzenie zespołów wspólnie uczących się nauczycieli. W programie Szkoła Ucząca się prowadzonym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności wypracowane zostały działania, które skutecznie budują w szkole kulturę współpracy nauczycieli skoncentrowaną na poprawie efektywności uczenia się uczniów.

Doświadczenia te zostały wykorzystane w projekcie Akademia uczniowska. Niniejsza publikacja zawiera doświadczenia pracy nauczycieli, którzy wykorzystują elementy oceniania kształtującego oraz praktyki współpracy nauczycieli doskonalące nauczanie. Publikacja prezentuje także efekty współpracy nauczycieli będących w procesie uczenia się – zbiór konspektów lekcji.

Źródło: dr Jacek Strzemieczny, fragment wstępu do książki
http://www.ceo.org.pl/pl/au/dobre-praktyki


Straßmeier Walter
„Interwencja wczesnodziecięca. 260 praktycznych ćwiczeń
dla małych dzieci z trudnościami w rozwoju”
. Wyd. 2
Gdańsk, Harmonia Universalis, 2014
Sygn. 40578

Niniejsza książka jest kompletnym narzędziem diagnozowania i terapii dzieci od trzeciego miesiąca życia do piątego, szóstego roku życia. Adresowana jest do wychowawców, nauczycieli, terapeutów i rodziców małych dzieci z trudnościami w rozwoju. W ramach zaproponowanego programu wczesnej interwencji, należy przeprowadzić diagnozę trudności występujących u dziecka w pięciu obszarach:
– samoobsługi i rozwoju społecznego
– małej motoryki
– dużej motoryki
– mowy
– myślenia i postrzegania zmysłowego.

Po dokonaniu oceny uwidaczniają się zarówno dysfunkcje, jak i obszary wysoko rozwiniętych kompetencji. Zasadniczą częścią programu są propozycje zabaw, ćwiczeń i codziennych aktywności, które w sposób naturalny można wykorzystać w celu wspierania rozwoju małego dziecka.

Źródło: http://harmonia.edu.pl/pl/p/INTERWENCJA-WCZESNODZIECIECA-260-praktycznych-cwiczen-dla-malych-dzieci-z-trudnosciami-w-rozwoju/740


Luberadzka-Gruca Joanna, Wojtasińska Edyta, Zmarzlik Jolanta
„Kodeks bezpiecznej opieki w rodzicielstwie zastępczym”
Warszawa, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, [2014]
Sygn. 40633, 40634, 40635

Książeczka pozwala zapoznać się z poradami specjalistów, z dobrymi praktykami doświadczonych rodziców zastępczych, odczuciami samych dzieci – powierzonych i biologicznych, które dzielą się swoimi przemyśleniami. To znakomita lektura dla kandydatów na rodziców zastępczych, dla osób już sprawujących opiekę, członków ich rodzin, ale także dla profesjonalistów, którzy diagnozują, wspierają i monitorują rodzinę zastępczą.

Źródło: Marek Michalak, fragment wstępu Do czytelnika
http://brpd.gov.pl/sites/default/files/internet_kodeks_bezpiecznej_opieki_w_rodzicielstwie_zasepczym.pdf


Prucnal Marta
„Ochrona dzieci przed uczestnictwem w działaniach zbrojnych
we współczesnym prawie międzynarodowym”
Warszawa, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2013
Sygn. 40617

Autorka w swojej rozprawie prześledziła międzynarodowe zapisy chroniące dziecko, tworząc swoisty przewodnik po tym zagadnieniu. Opracowała rys historyczny oraz dokonała przeglądu międzynarodowych aktów prawnych, które chronią dziecko w sytuacji konfliktu zbrojnego.

Publikacja skierowana jest do wszystkich, którym droga jest idea ochrony praw dziecka. Jej adresatami są przede wszystkim obrońcy dzieci i ich praw, jednak będzie przydatna także praktykom polskiego wymiaru sprawiedliwości. Skorzystają z niej również przedstawiciele tych wszystkich służb i zawodów, w których prace wpisane jest zainteresowanie prawami dziecka: nauczyciele, wychowawcy, urzędnicy administracji, pracownicy pomocy społecznej, policjanci, ale także politycy czy działacze organizacji pozarządowych.

Źródło: Marek Michalak, fragment wstępu do książki
http://brpd.gov.pl/sites/default/files/dziecko_zolnierz.pdf


Kozak Małgorzata
„Prawo dziecka do edukacji.
Założenia pedagogiczno-prawne i bariery realizacyjne”
Warszawa, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2013
Sygn. 40621, 40622, 40623

Książka powstała na podstawie fragmentów pracy doktorskiej Małgorzaty Kozak pt.: „Prawo dziecka do edukacji. interpretacje pedagogiczno-prawne oraz praktyka oświatowa”. Publikacja precyzuje termin „prawo dziecka do edukacji”, wyjaśnia jego sens i tłumaczy znaczenie proklamowania w aktach prawnych edukacji jako podstawowego prawa dziecka.

Autorka przeanalizowała 20 spraw indywidualnych, jakie wpłynęły w latach 2009-2010 do Rzecznika Praw Dziecka z zakresu spraw edukacyjnych. Na podstawie tych studiów stworzyła typologię barier edukacyjnych i podjęła próbę przedstawienia spójnego, pedagogiczno-prawnego spojrzenia na problematykę praw dziecka w Polsce.

Źródło: Marek Michalak, wstęp do książki
http://brpd.gov.pl/ksiazki-informatory-poradniki/prawo-dziecka-do-edukacji


„Rozprawki naukowe czyli doświadczenia z fabułą
i z testem : biologia, chemia”
[Aut.] M. Dolata [i in.]
Warszawa, Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2014
Sygn. 40613

Rozprawki są opracowanym przez ekspertów projektu Akademia uczniowska narzędziem edukacyjnym pozwalającym nauczycielowi na zbadanie wiedzy i zweryfikowanie umiejętności uczniów. Zostały stworzone z myślą o III etapie edukacyjnym. Realizują cele kształcenia: znajomość metodyki badań, poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji, rozumowanie i argumentację. Rozprawka składa się z 2 części: pierwsza zawiera tekst, druga – pytania testowe. Na końcu publikacji znajduje się klucz z odpowiedziami.

Źródło: wstęp do książki
http://www.ceo.org.pl/pl/au/news/rozprawki-naukowe


Strawa-Kęsek Ewelina
„Metoda
projektu w edukacji polonistycznej
Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2015
Sygn. 40586

Publikacja jest nowatorską próbą przedstawienia potencjału, jaki tkwi w metodzie stosowanej i wykorzystywanej w sposób intuicyjny. Autorka opisuje historię tej metody, rozważa możliwości jej stosowania i prezentuje różne rozwiązania dydaktyczne. Książka jest propozycją lekturową niezwykle potrzebną, wyjaśnia bowiem niuanse działania problemowego, wskazuje drogi postępowania nauczyciela i uczniów pracujących metodą projektu. Autorka pokazuje, jak mądrze wykorzystać techniczne możliwości i świat, w którym zanurzony jest uczeń, do odkrycia mu całych pokładów możliwości wynikających z uczestnictwa w kulturze. Książka, napisana piękną polszczyzną, podejmuje ciekawe zagadnienia nauczania; erudycja, elegancja i styl wypowiedzi powodują, że czytelnik podąża za anegdotą, za przytoczeniami opinii nauczycieli i uczniów i z ciekawością czyta o propozycjach rozwiązań dydaktycznych.

Źródło: z recenzji prof. dr hab. Ewy Jaskółowej
http://ksiegarnia.pwn.pl/Metoda-projektu-w-edukacji-polonistycznej,129303243,p.html


„Oblicza gotowości szkolnej”
Red. nauk. Krystyna Kusiak, Beata Bednarczuk
Gdańsk, Harmonia Universalis, 2015
Sygn. cz.40591

Publikacja zawiera teksty, w których gotowość szkolna analizowana jest przez pryzmat właściwości dziecka: ukształtowanych lub rozwijających się, a także rozpatrywana jest ze względu na szczególny kontekst, jaki tworzą oczekiwania szkoły lub rozwiązania prawne i systemowe. większość zgromadzonych w książce opracowań ma charakter teoretyczny, ale znajdziemy tu również prezentacje natury empirycznej.

Źródło: z okładki książki
http://harmonia.edu.pl/pl/p/OBLICZA-GOTOWOSCI-SZKOLNEJ/1049


„Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii”
Red. Marlena Kurowska, Ewa Wolańska
Warszawa, Dom Wydaw. ELIPSA, 2015
Sygn. cz.40587

Jest to 12 tom serii wydawniczej „Z Prac Towarzystwa Kultury Języka”. Autorzy poszczególnych opracowań to w większości badacze, którzy są jednocześnie logopedami praktykami. Reprezentują różne polskie ośrodki naukowe, w których kształci się logopedów. Na podstawie przedstawionych przez nich wybranych metod i narzędzi diagnostycznych możemy zapoznać się ze współczesnymi tendencjami badawczymi rozwijanymi w tych właśnie ośrodkach. Część z nich ma charakter autorski. Inne nawiązują do refleksji naukowo-badawczej kształtowanej przez wiele lat w polskiej i światowej logopedii.
Sformułowane wnioski mają charakter uniwersalny. Wszyscy autorzy podkreślają wciąż ważne w procesie diagnozowania logopedycznego zasady: indywidualizacji postępowania logopedycznego, a więc dostosowania go do możliwości i potrzeb pacjenta, osobistego zaangażowania badacza i konieczność nawiązania współpracy z osobą badaną. Podmiotem oddziaływania jest zawsze człowiek ze wszystkimi swoimi zachowaniami komunikacyjnymi. W wielu opracowaniach mowa jest również o wzajemnym uzupełnianiu się procesu diagnozowania i terapii.

Źródło: Marlena Kurowska, Ewa Wolańska Od redaktorek
http://elipsa.pl/pl/p/Metody-i-narzedzia-diagnostyczne-w-logopedii-Marlena-Kurowska,-Ewa-Wolanska-red./864


Kozdroń Agnieszka
„Scenariusze zajęć i zabaw dla wychowawców, pedagogów,
animatorów kultury i rodziców”
Warszawa, Wydaw. Difin, 2014
Sygn. 40597

Rozwój przez zabawę, to główne przesłanie książki zawierającej praktyczne scenariusze organizowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży w sposób bezpieczny i atrakcyjny zarazem. Zabawa wpływa na rozwój inteligencji wielorakich, kształtuje kompetencje społeczne, wzmacnia poczucie własnej wartości, pomaga w zarządzaniu emocjami, wyposażając dziecko w umiejętności niezbędne do tego, by w dorosłym życiu mogło podjąć z sukcesem określone społeczne role.

Książka zawiera scenariusze zabaw, propozycje gier i projektów, które z założenia mają zabezpieczać potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży, nadając oddziaływaniom pedagogicznym i rodzicielskim głębszy wymiar w aspektach:

  • kształtowania kompetencji komunikacyjnych,
  • kształtowania kompetencji społecznych,
  • budowania poczucia własnej wartości,
  • rozwijania potencjału jednostek,
  • umiejętnego zarządzania emocjami.

Celem zabaw przedstawionych w książce jest ukształtowanie jednostki stabilnej emocjonalnie, świadomej własnych zasobów, o wysokim poczuciu własnej wartości, otwartej na społeczne życie, z poczuciem współodpowiedzialności za tworzenie społecznej rzeczywistości, która ukierunkowana przez pedagogizację dorosłych świadomie w życiu zarządzać będzie swoim wszechstronnym rozwojem.

Źródło: Przedmowa do książki
http://www.ksiegarnia.difin.pl/psychologia-pedagogika/34/scenariusze-zajec-i-zabaw-dla-wychowawcow-pedagogow-animatorow-kultury-i-rodzicow/2198

Reklamy