Oferta edukacyjna

Zapraszamy nauczycieli i uczniów wszystkich etapów edukacyjnych
do udziału w lekcjach z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej,
a także w warsztatach, projektach i programach edukacyjnych.


Zachęcamy także wychowawców przedszkoli, wraz z dziećmi,
do udziału w zajęciach literacko-plastyczno-muzycznych.

sowa

Przedszkola

Zajęcia literacko-plastyczno-muzyczne

 1. Kochamy potwory i inne stwory
 2. Parada pingwinów
 3. Proszę Państwa, oto miś!
 4. Smokologia – nauka o smokach
 5. Szczęśliwy świat Muminków
 6. Wiosna na łące
 7. Zakładka – prezent dla książki

Wystawy

Zapraszamy do współpracy przy organizacji wystaw dziecięcej twórczości plastycznej z cyklu „Literackie Inspiracje Dzieci”. Wystawy prezentujemy w naszej Czytelni. Prace mogą być wykonane różnymi technikami plastycznymi.

Na terenie Oświęcimia istnieje możliwość
przeprowadzenia zajęć w przedszkolu


Szkoła podstawowa

Klasy I-III

Lekcje biblioteczne

 1. Bądź eco – oszczędzaj wodę
 2. Droga książki od wydawcy do czytelnika
 3. Jak zbudowana jest książka?
 4. Parada pingwinów
 5. Proszę Państwa, oto miś!
 6. Smokologia – nauka o smokach
 7. Sowa mądra głowa
 8. Szczęśliwy świat Muminków
 9. Wiosna na łące
 10. Zakładka – prezent dla książki

Klasy IV-VI

Lekcje biblioteczne

 1. Czasopismo naukowe źródłem aktualnej wiedzy
 2. Czego możemy się dowiedzieć z karty katalogowej?
 3. Katalog alfabetyczny i rzeczowy w bibliotece naukowej
 4. Książka popularnonaukowa – budowa i funkcje
 5. Rodzaje dokumentów gromadzonych w bibliotece
 6. Wyszukiwanie informacji na dany temat w kartkowym katalogu rzeczowym i kartotece zagadnieniowej artykułów z czasopism
 7. Zasady korzystania z biblioteki naukowej na przykładzie biblioteki pedagogicznej

Na terenie Oświęcimia istnieje możliwość
przeprowadzenia lekcji w szkole

Projekty

 1. „Klub Młodego Fotografa” – cykl 9 warsztatów o fotografii dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. W ramach projektu realizowane są zajęcia: „Krótka historia fotografii”, „Inspiracje Młodego Fotografa”, 2 „Plenery fotograficzne”, „Poznajemy program do obróbki zdjęć Picasa” i „Tworzymy album fotograficzny z programem FlipSnack”. Celem zajęć jest zdobycie przez uczniów wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych poprawnego wykonywania zdjęć, a dodatkowo poznanie bezpłatnych programów – Picasa do obróbki zdjęć i FlipSnack do tworzenia albumu fotograficznego w formie e-książeczki.
 2. WebQuest „Smokologia” – 2-tygodniowy projekt dla uczniów kl. IV-VI szkoły podstawowej. Celem jest zapoznanie uczniów z nauką o smokach – Smokologią, promocja czytelnictwa, kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł oraz kształcenie umiejętności pracy w grupie, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Projekty realizowane są we współpracy z bibliotekami szkolnymi,
z wykorzystaniem komputerów znajdujących się
w bibliotecznych pracowniach ICIM.

 

Klasy VII-VIII

Lekcje biblioteczne

 1. Bibliografia załącznikowa do projektu edukacyjnego
 2. Czasopismo naukowe źródłem aktualnej wiedzy
 3. Katalog książek online w programie FlipSnack – cykl 3 warsztatów komputerowych
 4. Zasady korzystania z biblioteki naukowej na przykładzie biblioteki pedagogicznej


Projekty

 1. „Biblioteczny Escape Room” – projekt międzyszkolny, mający na celu promocję biblioteki i literatury poprzez grywalizację. Gra zespołowa dla uczniów kl. VII-VIII szkoły podstawowej, kształtująca umiejętności współpracy w grupie.

 

Program na rzecz tolerancji

Zapraszamy uczniów klas VII i VIII, wraz z wychowawcami, do udziału w warsztatach antydyskryminacyjnych „Inni to także my”, które mają na celu kształtowanie postawy tolerancji wobec innych ras, narodów, mniejszości etnicznych, religii, płci, wierzeń, przekonań czy postaw oraz likwidowanie stereotypów i uprzedzeń.
Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem metod aktywizujących i integrujących uczniów, a odbywają się w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu.

Więcej informacji na stronie
www.warsztatyotolerancji.wordpress.com


Program na rzecz pokoju

Program edukacji na rzecz pokoju „Nigdy więcej Auschwitz” przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów i szkół ponadpodstawowych powiatu oświęcimskiego. Od roku szkolnego 2018/2019 także dla uczniów kl. VII-VIII szkoły podstawowej. Może być także wykorzystywany przez nauczycieli z innych rejonów jako forma przygotowania uczniów do wizyty w Oświęcimiu i byłym niemieckim nazistowskim obozie KL Auschwitz-Birkenau. Program łączy w sobie elementy edukacji regionalnej, międzykulturowej, historycznej oraz globalnej.

Uczniowie w czasie zajęć będą mogli poznać historię Oświęcimia i jego mieszkańców od czasów najdawniejszych do współczesności, ze szczególnym uwzględnieniem lat II wojny światowej i funkcjonowania obozu KL Auschwitz-Birkenau, a także poznać działania podejmowane na rzecz pokoju i pojednania między narodami, w związku z posiadaniem przez Oświęcim tytułu Miasta Pokoju.

 1. Oświęcim – Oszpicin – Auschwitz – Oświęcim Miasto Pokoju
 2. Historia, kultura i tradycje żydowskie
 3. Gdzie oni są? Śladami oświęcimskich Żydów (spacer miejski)
 4. Rom – Twój bliźni
 5. Polityka rasowa i antysemicka III Rzeszy w l. 1933-1939 i w czasie II wojny światowej
 6. Holokaust i rola KL Auschwitz-Birkenau w polityce eksterminacyjnej III Rzeszy
 7. Świat po Auschwitz. Konflikty i sposoby ich zapobiegania
 8. Prawa i wolności człowieka
 9. Organizacje i instytucje działające na rzecz praw człowieka

Każdy z tematów stanowi odrębną całość i może być realizowany w oderwaniu od pozostałych. Wybór tematu lekcji należy do nauczyciela i uczniów. Nauczyciel może się również zdecydować na udział klasy lub grupy zainteresowanych tematyką uczniów we wszystkich proponowanych zajęciach.
Treści kształcenia można realizować na lekcjach wychowawczych, w ramach projektów edukacyjnych, kół zainteresowań czy też w klasach z innowacją pedagogiczną. Liczba godzin przeznaczonych na realizację całości programu wynosi 19 jednostek lekcyjnych, ale może być dostosowana do możliwości szkoły oraz potrzeb i zainteresowań uczniów.

Więcej informacji na stronie
www.edukacjanarzeczpokoju.wordpress.com


Gimnazjum

                             Lekcje biblioteczne                            

 1. Bibliografia załącznikowa do projektu edukacyjnego
 2. Czasopismo naukowe źródłem aktualnej wiedzy
 3. Katalog alfabetyczny i rzeczowy w bibliotece naukowej
 4. Katalog książek online w programie FlipSnack – cykl 3 warsztatów komputerowych
 5. Sporządzamy opis bibliograficzny różnych dokumentów (książka, artykuł z czasopisma, film, utwór muzyczny, reprodukcja obrazu, rzeźby i dzieła architektury, dokument elektroniczny: książka na płycie, książka i artykuł w Internecie, strona www)
 6. Wyszukiwanie informacji na dany temat w kartkowym katalogu rzeczowym i kartotece zagadnieniowej artykułów z czasopism
 7. Zasady korzystania z biblioteki naukowej na przykładzie biblioteki pedagogicznej

Na terenie Oświęcimia istnieje możliwość
przeprowadzenia lekcji w szkole


Warsztaty wspierające projekty edukacyjne

Zapraszamy uczniów wraz z opiekunem projektu na zajęcia z wyszukiwania informacji oraz tworzenia opisów bibliograficznych i bibliografii załącznikowej. Projekt edukacyjny ma na celu m.in. kształcenie umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji. W naszej Bibliotece można się tego nauczyć.

 

Program na rzecz tolerancji    

Zachęcamy do udziału w warsztatach antydyskryminacyjnych „Inni to także my”, które mają na celu kształtowanie postawy tolerancji wobec innych ras, narodów, mniejszości etnicznych, religii, płci, wierzeń, przekonań czy postaw oraz likwidowanie stereotypów i uprzedzeń. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem metod aktywizujących i integrujących uczniów, a odbywają się w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu.

Uczniowie podczas 2-godzinnych warsztatów poznają takie pojęcia, jak: stereotyp, uprzedzenie, dyskryminacja, wykluczenie i marginalizacja, kozioł ofiarny. Dowiadują się jakie mechanizmy prowadzą do dyskryminacji i wykluczenia społecznego.

Poprzez udział w dyskusji, symulacjach, grach integracyjnych i ćwiczeniach aktywizujących mają możliwość poznania bliżej samych siebie i swoich postaw wobec innych ludzi, swojej tożsamości i tożsamości innych.

 Więcej informacji na stronie
www.warsztatyotolerancji.wordpress.com


Program na rzecz pokoju

Program edukacji na rzecz pokoju „Nigdy więcej Auschwitz” przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów i szkół ponadpodstawowych powiatu oświęcimskiego. Od roku szkolnego 2018/2019 także dla uczniów kl.VII-VIII szkoły podstawowej. Może być także wykorzystywany przez nauczycieli z innych rejonów jako forma przygotowania uczniów do wizyty w Oświęcimiu i byłym niemieckim nazistowskim obozie KL Auschwitz-Birkenau. Program łączy w sobie elementy edukacji regionalnej, międzykulturowej, historycznej oraz globalnej.

Uczniowie w czasie zajęć będą mogli poznać historię Oświęcimia i jego mieszkańców od czasów najdawniejszych do współczesności, ze szczególnym uwzględnieniem lat II wojny światowej i funkcjonowania obozu KL Auschwitz-Birkenau, a także poznać działania podejmowane na rzecz pokoju i pojednania między narodami, w związku z posiadaniem przez Oświęcim tytułu Miasta Pokoju.

 1. Oświęcim – Oszpicin – Auschwitz – Oświęcim Miasto Pokoju
 2. Historia, kultura i tradycje żydowskie
 3. Gdzie oni są? Śladami oświęcimskich Żydów (spacer miejski)
 4. Rom – Twój bliźni
 5. Polityka rasowa i antysemicka III Rzeszy w l. 1933-1939 i w czasie II wojny światowej
 6. Holokaust i rola KL Auschwitz-Birkenau w polityce eksterminacyjnej III Rzeszy
 7. Świat po Auschwitz. Konflikty i sposoby ich zapobiegania
 8. Prawa i wolności człowieka
 9. Organizacje i instytucje działające na rzecz praw człowieka

Każdy z tematów stanowi odrębną całość i może być realizowany w oderwaniu od pozostałych. Wybór tematu lekcji należy do nauczyciela i uczniów. Nauczyciel może się również zdecydować na udział klasy lub grupy zainteresowanych tematyką uczniów we wszystkich proponowanych zajęciach.
Treści kształcenia można realizować na lekcjach wychowawczych, w ramach projektów edukacyjnych, kół zainteresowań czy też w klasach z innowacją pedagogiczną. Liczba godzin przeznaczonych na realizację całości programu wynosi 19 jednostek lekcyjnych, ale może być dostosowana do możliwości szkoły oraz potrzeb i zainteresowań uczniów.

Więcej informacji na stronie
www.edukacjanarzeczpokoju.wordpress.com


Szkoła ponadpodstawowa

               Lekcje biblioteczne              

 1. Bibliografia załącznikowa do projektu edukacyjnego
 2. Kartoteki „Autorzy lektur” i „Teksty kultury” – źródłem opracowań historyczno-literackich i krytyczno-literackich oraz analizy i interpretacji tekstów kultury
 3. Opis bibliograficzny różnych dokumentów (książka, artykuł z czasopisma, film, utwór muzyczny, reprodukcja obrazu, rzeźby i dzieła architektury, dokument elektroniczny: książka na płycie, książka i artykuł w Internecie, strona www)
 4. Wyszukiwanie informacji na dany temat w kartkowym katalogu rzeczowym i kartotece zagadnieniowej artykułów z czasopism
 5. Zasady korzystania z biblioteki naukowej na przykładzie biblioteki pedagogicznej

 

Program na rzecz pokoju

Program edukacji na rzecz pokoju „Nigdy więcej Auschwitz” przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów i szkół ponadpodstawowych powiatu oświęcimskiego. Od roku szkolnego 2018/2019 także dla uczniów kl.VII-VIII szkoły podstawowej. Łączy w sobie elementy edukacji regionalnej, międzykulturowej, historycznej oraz globalnej.

Uczniowie w czasie zajęć będą mogli poznać historię Oświęcimia i jego mieszkańców od czasów najdawniejszych do współczesności, ze szczególnym uwzględnieniem lat II wojny światowej i funkcjonowania obozu KL Auschwitz-Birkenau, a także poznać działania podejmowane na rzecz pokoju i pojednania między narodami, w związku z posiadaniem przez Oświęcim tytułu Miasta Pokoju.

 1. Oświęcim – Oszpicin – Auschwitz – Oświęcim Miasto Pokoju
 2. Historia, kultura i tradycje żydowskie
 3. Gdzie oni są? Śladami oświęcimskich Żydów (spacer miejski)
 4. Rom – Twój bliźni
 5. Polityka rasowa i antysemicka III Rzeszy w l. 1933-1939 i w czasie II wojny światowej
 6. Holokaust i rola KL Auschwitz-Birkenau w polityce eksterminacyjnej III Rzeszy
 7. Świat po Auschwitz. Konflikty i sposoby ich zapobiegania
 8. Prawa i wolności człowieka
 9. Organizacje i instytucje działające na rzecz praw człowieka

Każdy z tematów stanowi odrębną całość i może być realizowany w oderwaniu od pozostałych. Wybór tematu lekcji należy do nauczyciela i uczniów. Nauczyciel może się również zdecydować na udział klasy lub grupy zainteresowanych tematyką uczniów we wszystkich proponowanych zajęciach.
Treści kształcenia można realizować na lekcjach wychowawczych, w ramach projektów edukacyjnych, kół zainteresowań czy też w klasach z innowacją pedagogiczną. Liczba godzin przeznaczonych na realizację całości programu wynosi 19 jednostek lekcyjnych, ale może być dostosowana do możliwości szkoły oraz potrzeb i zainteresowań uczniów.

Więcej informacji na stronie
www.edukacjanarzeczpokoju.wordpress.com

Na terenie Oświęcimia istnieje możliwość
przeprowadzenia lekcji w szkole


sowa1Biblioteka oferuje ponadto:                                    

 • sporządzanie tematycznych zestawień bibliograficznych,
 • sporządzanie porad pisemnych (wykazów literatury) na poszukiwany przez czytelnika temat,
 • kwartalne wykazy nowości wysyłane do bibliotekarzy szkolnych, czytelników, szkół i przedszkoli drogą mailową,
 • telefoniczną i mailową informację bibliograficzną,
 • poradnictwo i szkolenia dla bibliotekarzy szkolnych.
Reklamy