Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli-bibliotekarzy

Sieci współpracy i samokształcenia to działania realizowane w międzyszkolnych przedmiotowych lub problemowych zespołach nauczycieli lub kadry kierowniczej szkół i placówek współpracujących ze sobą w celu wspólnego rozwiązywania problemów, dzielenia się przykładami dobrej praktyki, pomysłami i doświadczeniem.

Decyzja o utworzeniu Sieci współpracy, którą prowadzimy w naszej Bibliotece, powstała już w marcu 2013 r. na cyklicznym spotkaniu z nauczycielami-bibliotekarzami ze szkół powiatu oświęcimskiego. Chętnych do uczestnictwa w Sieci było aż 26 bibliotekarek.


2019/2020

W tym roku szkolnym uczestniczki Sieci będą pracować nad rozwijaniem kompetencji cyfrowych, w tym bezpiecznym i celowym wykorzystywaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennej pracy nauczyciela-bibliotekarza. Do udziału w Sieci zapisało się 31 bibliotekarek szkolnych. 

Na pierwszym spotkaniu, które odbyło się 2 października 2019 r. w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Oświęcimiu:
– omówiono cele i założenia sieci współpracy i samokształcenia oraz zasady pracy na platformie MCDN,
– przedstawiono tematykę i ustalono terminy spotkań w roku szkolnym 2019/2020,
– dokonano diagnozy potrzeb uczestników sieci w zakresie TIK,
– scharakteryzowano najnowsze zmiany w prawie oświatowym i kierunki polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2019/2020,
– przedstawiono ofertę edukacyjną Biblioteki Pedagogicznej w Oświęcimiu,
– podzielono się relacją z nadania bibliotekarzowi szkolnemu tytułu Kawalera Orderu Uśmiechu,
– omówiono jedno ze współczesnych zagrożeń wśród dzieci i młodzieży – nomofobię, czyli uzależnienie od smartfonów.


2018/2019

Tematyka spotkań w Sieci współpracy i samokształcenia związana była z rozwijaniem kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz bezpiecznym i odpowiedzialnym korzystaniem z zasobów dostępnych w sieci.

 


2017/2018

Nawiązując do jednego z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018, prace Sieci podporządkowałyśmy tematowi „Bezpieczeństwa w internecie i odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych”.

Czytaj dalej


2016/2017

Wspólnie z bibliotekarzami szkolnymi zastanawiałyśmy się nad „Popularyzacją czytelnictwa poprzez różne formy i metody pracy”.

Czytaj dalej


2015/2016

Tematem Sieci w tym roku szkolnym było „Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży”, ponieważ był to jeden z kierunków polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2015/2016.

Czytaj dalej


2014/2015

Spotkania w ramach Sieci współpracy i samokształcenia odbywały się pod hasłem „Metody pracy z uczniem zmierzające do zwiększenia czytelnictwa”.

Czytaj dalej


2013/2014

Tematem przewodnim pierwszej Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkół powiatu oświęcimskiego prowadzonej wspólnie z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu była „Wspomagająca rola biblioteki szkolnej w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych”.

Czytaj dalej