Archiwum

2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 tematem przewodnim Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli-bibliotekarzy szkół powiatu oświęcimskiego było „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci”. Do udziału w spotkaniach Sieci zapisało się 27 osób.

Zorganizowano 4 spotkania stacjonarne i 1 wyjazdowe (w sumie 13 godzin lekcyjnych). Podczas tych spotkań:

  • przeprowadziłyśmy diagnozę nauczycieli-bibliotekarzy, dotyczącą potrzeb w zakresie szkoleń z technologii informacyjno-komunikacyjnej;
  • zachęcałyśmy do udziału w warsztatach plastycznych pt. „Biało-czerwone kwiatowe kule niepodległościowe” (zorganizowano 8 spotkań, wzięło w nich udział w sumie 32 nauczycieli z różnych szkół) i „Latające książeczki” (wzięło w nich udział 14 nauczycieli-bibliotekarzy);
  • głosowałyśmy nad imieniem dla rzeźby czytającego mężczyzny, znajdującej się w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Oświęcimiu – większością głosów ustalono, że będzie się nazywał Hugo;
  • na spotkaniu wyjazdowym zapoznałyśmy się ze specyfiką pracy w bibliotece SP nr 1 w Kętach;
  • obejrzałyśmy i wysłuchałyśmy prezentacji: „Film vs książka”, która dotyczyła projektu prowadzonego w ramach zajęć o filmie z uczniami byłego Gimnazjum Gminnego nr 2 w Zaborzu, „Innowacja pedagogiczna w bibliotece. Dlaczego nie?”, poświęconej zajęciom z zakresu wiedzy o kulturze, „Praca z najmłodszym czytelnikiem w Szkole Podstawowej nr 7 w Oświęcimiu” o zajęciach prowadzonych w bibliotece szkolnej z uczniami klas pierwszych oraz „Kompetencje kluczowe w bibliotece szkolnej”, które zostały opracowane przez bibliotekarki ze Szkół Podstawowych nr 2, 4 i 9 w Oświęcimiu;
  • wysłuchałyśmy relacji z „Wielkiej Ligi Czytelników” – ogólnopolskiego konkursu czytelniczego dla uczniów kl. I-VIII szkół podstawowych – z perspektywy Koordynatora Powiatowego (Biblioteka Pedagogiczna w Oświęcimiu) i Szkolno-Bibliotecznego (Szkoła Podstawowa nr 2 w Oświęcimiu);
  • na spotkaniu z Piotrem Rychłym – specjalistą w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej z elementami profilaktyki – dowiedziałyśmy się o zagrożeniach na jakie dzieci i młodzież mogą natknąć się w Internecie, m.in. cyberprzestępczości i cyberpornografii, zapoznałyśmy się z popularnymi grami komputerowymi oraz tzw. „challenge’ami” czyli powszechnie występującymi wyzwaniami, a także programami ochrony rodzicielskiej;
  • rozwijałyśmy kompetencje cyfrowe, organizując warsztaty komputerowe (w sumie 19 godzin lekcyjnych, wzięło w nich udział 21 osób): „Tworzenie książeczek-opowieści w programie Storybird”, „Plakaty w programie Easel.ly”, „Tworzenie strony WWW biblioteki w programie WordPress” i „Książeczki internetowe w programie FlipSnack”;
  • w tym roku szkolnym pracowałyśmy też zdalnie na platformie e-learningowej MCDN-ODN w Oświęcimiu, na której informowałyśmy się o nadchodzących wydarzeniach, zapisywałyśmy się na kolejne spotkania oraz dokumentowałyśmy efekty naszej pracy.

2017/2018

Tematem tegorocznej Sieci współpracy i samokształcenia było nawiązując do jednego z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018 – „Bezpieczeństwo w internecie i odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych”.

8 listopada 2017 r., podczas seminarium wymieniałyśmy doświadczenia związane z zagrożeniami, na jakie dzieci i młodzież mogą być narażone w Internecie oraz bezpiecznym zachowaniem w sieci i odpowiedzialnym korzystaniem z mediów społecznościowych. Zapoznałyśmy się z podsumowaniem Raportu NASK „Nastolatki 3.0. Wybrane wyniki ogólnopolskiego badania uczniów w szkołach”, który dotyczył korzystania z Internetu przez gimnazjalistów i licealistów. Ustaliłyśmy także tematykę kolejnych spotkań, w tym obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu.

Seminarium towarzyszyła wystawa książek z naszych zasobów, które można było wypożyczyć, aby zgłębić omawiany temat.

24 stycznia 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie. Tym razem poprowadziła je Pani dr Beata Janik z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie. Wyjaśniła nam zagadnienia związane z prawem autorskim w bibliotece oraz przekazała informacje o domenach publicznych i wolnych licencjach. Dzięki zaproponowanym przez prelegentkę ćwiczeniom mogłyśmy od razu sprawdzić swoją wiedzę. Serdecznie dziękujemy!


2016/2017

W tym roku szkolnym tematem przewodnim Sieci współpracy i samokształcenia była „Popularyzacja czytelnictwa poprzez różne formy i metody pracy”.

Wymieniałyśmy doświadczenia w zakresie realizacji wymagań Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020, poznawałyśmy projekty czytelnicze powstające w jego ramach.

W związku z obchodzonym w październiku Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych inspirowałyśmy bibliotekarki do prowadzenia z uczniami warsztatów plastycznych „Sowa mądra głowa”. Efektem są m.in.: gazetki ścienne, „sowiarnie” i „sowie” pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej.

Gościłyśmy w Gimnazjum nr 2 im. Marii Bobrzeckiej w Brzeszczach, gdzie zapoznałyśmy się ze specyfiką pracy biblioteki szkolnej oraz programem edukacyjnym pt.: „Technologia informatyczna w projektach edukacyjnych”, przeznaczonym dla uczniów mających problemy z opanowaniem podstawowych umiejętności z przedmiotu Informatyka, a także z prezentacją wyników badań nt. stanu i organizacji bibliotek szkolnych w powiecie oświęcimskim, przeprowadzonych wśród nauczycieli-bibliotekarzy naszego powiatu.


Dzięki uprzejmości Pań z biblioteki szkolnej Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu, Biblioteka Pedagogiczna mogła zorganizować warsztaty komputerowe z zakresu tworzenia prezentacji multimedialnych w programie Prezi.

W grudniu wybrałyśmy się do Centrum Żydowskiego, gdzie wzięłyśmy udział w seminarium poświęconym dawnym żydowskim mieszkańcom Oświęcimia. Zwiedziłyśmy synagogę Chewra Lomdei Misznajot, Muzeum Żydowskie, bibliotekę judaistyczną oraz dom ostatniego żydowskiego mieszkańca Oświęcimia – Szymona Klügera. Natomiast w maju uczestniczyłyśmy w spacerze miejskim, podczas którego poznałyśmy miejsca gdzie przed wybuchem II wojny światowej skupiało się żydowskie życie społeczne, kulturalne i religijne.

Po zakończeniu remontu lokalu bibliotecznego zaprosiłyśmy do nas bibliotekarki na obchody XIV edycji Tygodnia Bibliotek, która odbywała się pod hasłem „Biblioteka. Oczywiście!”.


2015/2016

W tym roku szkolnym Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło, iż jednym z kierunków polityki oświatowej jest „Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży”,

Szukałyśmy więc atrakcyjnych i skutecznych sposobów rozwijania zainteresowań czytelniczych dzieląc się różnymi pomysłami.  Poznałyśmy materiały należące do otwartych zasobów edukacyjnych, które mogą być wykorzystane w pracy nauczyciela bibliotekarza – e-podręczniki, projekt Legalna Kultura i Kultura na Widoku. Na warsztatach komputerowych zapoznałyśmy się z programami do tworzenia książeczek internetowych (FlipSnack, Issuu i Storybird).

Przedstawiłyśmy też produkty Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego, którego punkt informacyjny mieścił się w Bibliotece.

Ponieważ zmiany w Ustawie o systemie oświaty wprowadzone tzw. ustawą podręcznikową nałożyły na biblioteki szkolne nowe zadania – gromadzenie podręczników zajęłyśmy się także tą kwestią omawiając nowe regulacje prawne dotyczące ewidencjonowania podręczników i materiałów edukacyjnych.

Na zakończenie tegorocznej Sieci wybrałyśmy się na wycieczkę szkoleniową do Biblioteki i pracowni konserwatorskiej Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.


2014/2015

W związku z ogłoszeniem roku 2014 Rokiem Czytelnika tematem Sieci były „Metody pracy z uczniem zmierzające do zwiększenia czytelnictwa”. Jedną z form uatrakcyjnienia pracy biblioteki szkolnej jest stosowanie nowoczesnych technologii, np. prowadzenie projektów w programie e-Twinning, czy używanie programu Prezi do tworzenia prezentacji multimedialnych on-line. Zorganizowałyśmy więc takie warsztaty dla uczestniczek Sieci.

9 luty 2016


2013/2014

Tematem przewodnim pierwszej Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkół powiatu oświęcimskiego prowadzonej wspólnie z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu była „Wspomagająca rola biblioteki szkolnej w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych”.

Na spotkaniach prócz wymiany doświadczeń omawiano także działania wspomagające pracę z uczniem z trudnościami związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem poza granicami Polski, zapoznano się też z elementami biblioterapii i japońskim teatrzykiem kamishibai.

dsi
Dodatkową atrakcją naszych spotkań było też to, że organizowałyśmy je w różnych bibliotekach szkolnych – odwiedziłyśmy m.in. bibliotekę w PZ nr 1 im. S. Konarskiego w Oświęcimiu, SP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Staszica w Brzeszczach i Miejskiego Gimnazjum nr 2 im. Ł. Górnickiego w Oświęcimiu.