Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli-bibliotekarzy

Sieci współpracy i samokształcenia to działania realizowane w międzyszkolnych przedmiotowych lub problemowych zespołach nauczycieli lub kadry kierowniczej szkół i placówek współpracujących ze sobą w celu wspólnego rozwiązywania problemów, dzielenia się przykładami dobrej praktyki, pomysłami i doświadczeniem.

Decyzja o utworzeniu Sieci współpracy, którą prowadzimy w naszej Bibliotece, powstała już w marcu 2013 r. na cyklicznym spotkaniu z nauczycielami-bibliotekarzami ze szkół powiatu oświęcimskiego. Chętnych do uczestnictwa w Sieci było aż 26 bibliotekarek.


2018/2019

W tym roku szkolnym tematyka spotkań w Sieci współpracy i samokształcenia związana będzie z rozwijaniem kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz bezpiecznym i odpowiedzialnym korzystaniem z zasobów dostępnych w sieci. Nawiązujemy nią do jednego z kierunków polityki oświatowej państwa.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
4 kwietnia 2019 r. miało miejsce czwarte spotkanie w Sieci współpracy, które odbyło się w siedzibie Biblioteki. Podczas seminarium panie bibliotekarki ze szkół powiatu oświęcimskiego dzieliły się wiedzą i dobrymi praktykami w pracy biblioteki szkolnej.
Wysłuchałyśmy trzech prezentacji: „Wielka Liga Czytelników w perspektywie Koordynatora Powiatowego i Szkolno-Bibliotecznego”, „Praca z najmłodszym czytelnikiem w Szkole Podstawowej nr 7 w Oświęcimiu” i „Kompetencje kluczowe w bibliotece szkolnej”. Rozmawiałyśmy także o nowym projekcie Biblioteki Pedagogicznej „Chemiczna mapa Oświęcimia” oraz o przebiegu Tygodnia Bibliotek 2019, odbywającego się pod hasłem „#biblioteka”.
Spotkanie zakończyły warsztaty z zakresu papieroplastyki
pt. „Latające książeczki”.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
21 marca panie bibliotekarki uczestniczyły w warsztatach komputerowych (w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej), na których zdobyły umiejętność tworzenia książeczek internetowych w programie FlipSnack. Dzięki temu będą mogły tworzyć np. wirtualne foldery informacyjne, prospekty reklamowe, przewodniki czy też dokumentować efekty prac uczniów podczas różnego rodzaju projektów edukacyjnych.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
27 lutego w siedzibie oświęcimskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli odbyło się trzecie spotkanie w Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli-bibliotekarzy. Gościem był pan Piotr Rychły – pedagog resocjalizacyjny, absolwent Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej z elementami profilaktyki. Pan Piotr, jako doświadczony praktyk w pracy z młodymi użytkownikami Internetu, przedstawił zgromadzonym nauczycielkom zagrożenia na jakie dzieci i młodzież mogą natknąć się w sieci. Swoją uwagę skupił głównie na popularnych w dzisiejszych czasach grach komputerowych oraz tzw. „challenge’ach” czyli bardzo powszechnie występujących wyzwaniach, ale także na cyberprzestępczości i zagrożeniu cyberpornografią. Zwrócił też uwagę na stosowanie programów rodzicielskich. Spotkanie przebiegało dość dynamiczne, ponieważ panie bibliotekarki bardzo aktywnie uczestniczyły w dyskusji.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
21 listopada 2018 r. miało miejsce drugie spotkanie w Sieci współpracy, na które zostałyśmy zaproszone do Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Jana Kantego w Kętach. Podczas seminarium panie bibliotekarki ze szkół powiatu oświęcimskiego dzieliły się wiedzą, doświadczeniem i dobrymi praktykami w pracy biblioteki szkolnej.
Wysłuchałyśmy dwóch prezentacji: „Film vs książka” i „Innowacja pedagogiczna w bibliotece. Dlaczego nie?”, które poświęcone były projektom bibliotecznym prowadzonym z uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
W ramach Sieci współpracy w listopadzie panie bibliotekarki uczestniczyły także  w warsztatach komputerowych: „Tworzenie książeczek-opowieści w programie Storybird”, „Plakaty w programie Easel.ly” oraz „Tworzenie strony www biblioteki w programie WordPress”. Miały one na celu poznanie bezpłatnych programów i aplikacji, wspomaganie kreatywności nauczycieli, a przede wszystkim doskonalenie umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z uczniami.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Pierwsze spotkanie, które miało charakter organizacyjny, odbyło się 19 września 2018 r. w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej. Jego program obejmował:
  • zapoznanie z kierunkami polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2018/2019,
  • przedstawienie oferty edukacyjnej Biblioteki Pedagogicznej dla uczniów, głównie w zakresie podnoszenia ich kompetencji cyfrowych oraz propozycji szkoleń dla nauczycieli-bibliotekarzy – duże zainteresowanie wywołały warsztaty plastyczne pt. „Biało-czerwone kwiatowe kule niepodległościowe” i „Latające książeczki”,
  • przeprowadzenie diagnozy nauczycieli-bibliotekarzy dotyczącej ich potrzeb w zakresie szkoleń z technologii informacyjno-komunikacyjnej,
  • wystąpienie konsultantki MCDN-ODN w Oświęcimiu na temat:Wpływ czynnego udziału w pracach Sieci współpracy nauczycieli-bibliotekarzy na awans zawodowy i ocenę pracy,
  • informację na temat dokumentowania pracy w Sieci i publikowania efektów działań nauczycieli-bibliotekarzy,
  • głosowanie nad imieniem dla rzeźby, znajdującej się w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Oświęcimiu, przedstawiającej czytającego mężczyznę – większością głosów ustalono, że będzie się nazywał Hugo.

2017/2018

Nawiązując do jednego z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018, prace Sieci podporządkowałyśmy tematowi „Bezpieczeństwa w internecie i odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych”.

Czytaj dalej


2016/2017

Wspólnie z bibliotekarzami szkolnymi zastanawiałyśmy się nad „Popularyzacją czytelnictwa poprzez różne formy i metody pracy”.

Czytaj dalej


2015/2016

Tematem Sieci w tym roku szkolnym było „Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży”, ponieważ był to jeden z kierunków polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2015/2016.

Czytaj dalej


2014/2015

Spotkania w ramach Sieci współpracy i samokształcenia odbywały się pod hasłem „Metody pracy z uczniem zmierzające do zwiększenia czytelnictwa”.

Czytaj dalej


2013/2014

Tematem przewodnim pierwszej Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkół powiatu oświęcimskiego prowadzonej wspólnie z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu była „Wspomagająca rola biblioteki szkolnej w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych”.

Czytaj dalej

Reklamy