Wspomaganie szkół i placówek oświatowych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.369) Biblioteka Pedagogiczna w Oświęcimiu organizuje i prowadzi wspomaganie:

  • szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,
  • bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną.

Wspomaganie to polega, m.in. na:

  • konsultacjach indywidualnych dla nauczycieli bibliotekarzy,
  • organizowaniu i prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności wymianę doświadczeń.

 

 

Reklamy