Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli-bibliotekarzy

Sieci współpracy i samokształcenia to działania realizowane w międzyszkolnych przedmiotowych lub problemowych zespołach nauczycieli lub kadry kierowniczej szkół i placówek współpracujących ze sobą w celu wspólnego rozwiązywania problemów, dzielenia się przykładami dobrej praktyki, pomysłami i doświadczeniem.

Decyzja o utworzeniu Sieci współpracy, którą będziemy prowadzić w naszej Bibliotece, powstała już w marcu 2013 r. na cyklicznym spotkaniu z nauczycielami-bibliotekarzami ze szkół naszego powiatu. Chętnych do uczestnictwa w Sieci było aż 26 bibliotekarek.


2018/2019

W tym roku szkolnym tematyka spotkań w Sieci współpracy i samokształcenia związana będzie z rozwijaniem kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz bezpiecznym i odpowiedzialnym korzystaniem z zasobów dostępnych w sieci. Nawiązujemy nią do jednego z kierunków polityki oświatowej państwa.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
21 listopada 2018 r. miało miejsce drugie spotkanie w Sieci współpracy, na które zostałyśmy zaproszone do Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Jana Kantego w Kętach. Podczas seminarium panie bibliotekarki ze szkół powiatu oświęcimskiego dzieliły się wiedzą, doświadczeniem i dobrymi praktykami w pracy biblioteki szkolnej.
Wysłuchałyśmy dwóch prezentacji: „Film vs książka” i „Innowacja pedagogiczna w bibliotece. Dlaczego nie?”, które poświęcone były projektom bibliotecznym prowadzonym z uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
W ramach Sieci współpracy w listopadzie panie bibliotekarki uczestniczyły także  w warsztatach komputerowych: „Tworzenie książeczek-opowieści w programie Storybird”, „Plakaty w programie Easel.ly” oraz „Tworzenie strony www biblioteki w programie WordPress”. Miały one na celu poznanie bezpłatnych programów i aplikacji, wspomaganie kreatywności nauczycieli, a przede wszystkim doskonalenie umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z uczniami.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Pierwsze spotkanie, które miało charakter organizacyjny, odbyło się 19 września 2018 r. w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej. Jego program obejmował:
  • zapoznanie z kierunkami polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2018/2019,
  • przedstawienie oferty edukacyjnej Biblioteki Pedagogicznej dla uczniów, głównie w zakresie podnoszenia ich kompetencji cyfrowych oraz propozycji szkoleń dla nauczycieli-bibliotekarzy – duże zainteresowanie wywołały warsztaty plastyczne pt. „Biało-czerwone kwiatowe kule niepodległościowe” i „Latające książeczki”,
  • przeprowadzenie diagnozy nauczycieli-bibliotekarzy dotyczącej ich potrzeb w zakresie szkoleń z technologii informacyjno-komunikacyjnej,
  • wystąpienie konsultantki MCDN-ODN w Oświęcimiu na temat:Wpływ czynnego udziału w pracach Sieci współpracy nauczycieli-bibliotekarzy na awans zawodowy i ocenę pracy,
  • informację na temat dokumentowania pracy w Sieci i publikowania efektów działań nauczycieli-bibliotekarzy,
  • głosowanie nad imieniem dla rzeźby, znajdującej się w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Oświęcimiu, przedstawiającej czytającego mężczyznę – większością głosów ustalono, że będzie się nazywał Hugo.

2017/2018

Tematem tegorocznej Sieci współpracy i samokształcenia było nawiązując do jednego z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018 – „Bezpieczeństwo w internecie i odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych”.

8 listopada 2017 r., podczas seminarium wymieniałyśmy doświadczenia związane z zagrożeniami, na jakie dzieci i młodzież mogą być narażone w Internecie oraz bezpiecznym zachowaniem w sieci i odpowiedzialnym korzystaniem z mediów społecznościowych. Zapoznałyśmy się z podsumowaniem Raportu NASK „Nastolatki 3.0. Wybrane wyniki ogólnopolskiego badania uczniów w szkołach”, który dotyczył korzystania z Internetu przez gimnazjalistów i licealistów. Ustaliłyśmy także tematykę kolejnych spotkań, w tym obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu.

Seminarium towarzyszyła wystawa książek z naszych zasobów, które można było wypożyczyć, aby zgłębić omawiany temat.

24 stycznia 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie. Tym razem poprowadziła je Pani dr Beata Janik z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie. Wyjaśniła nam zagadnienia związane z prawem autorskim w bibliotece oraz przekazała informacje o domenach publicznych i wolnych licencjach. Dzięki zaproponowanym przez prelegentkę ćwiczeniom mogłyśmy od razu sprawdzić swoją wiedzę. Serdecznie dziękujemy!


2016/2017

W tym roku szkolnym tematem przewodnim Sieci współpracy i samokształcenia była „Popularyzacja czytelnictwa poprzez różne formy i metody pracy”.

Wymieniałyśmy doświadczenia w zakresie realizacji wymagań Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020, poznawałyśmy projekty czytelnicze powstające w jego ramach.

W związku z obchodzonym w październiku Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych inspirowałyśmy bibliotekarki do prowadzenia z uczniami warsztatów plastycznych „Sowa mądra głowa”. Efektem są m.in.: gazetki ścienne, „sowiarnie” i „sowie” pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej.

Gościłyśmy w Gimnazjum nr 2 im. Marii Bobrzeckiej w Brzeszczach, gdzie zapoznałyśmy się ze specyfiką pracy biblioteki szkolnej oraz programem edukacyjnym pt.: „Technologia informatyczna w projektach edukacyjnych”, przeznaczonym dla uczniów mających problemy z opanowaniem podstawowych umiejętności z przedmiotu Informatyka, a także z prezentacją wyników badań nt. stanu i organizacji bibliotek szkolnych w powiecie oświęcimskim, przeprowadzonych wśród nauczycieli-bibliotekarzy naszego powiatu.


Dzięki uprzejmości Pań z biblioteki szkolnej Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu, Biblioteka Pedagogiczna mogła zorganizować warsztaty komputerowe z zakresu tworzenia prezentacji multimedialnych w programie Prezi.

W grudniu wybrałyśmy się do Centrum Żydowskiego, gdzie wzięłyśmy udział w seminarium poświęconym dawnym żydowskim mieszkańcom Oświęcimia. Zwiedziłyśmy synagogę Chewra Lomdei Misznajot, Muzeum Żydowskie, bibliotekę judaistyczną oraz dom ostatniego żydowskiego mieszkańca Oświęcimia – Szymona Klügera. Natomiast w maju uczestniczyłyśmy w spacerze miejskim, podczas którego poznałyśmy miejsca gdzie przed wybuchem II wojny światowej skupiało się żydowskie życie społeczne, kulturalne i religijne.

Po zakończeniu remontu lokalu bibliotecznego zaprosiłyśmy do nas bibliotekarki na obchody XIV edycji Tygodnia Bibliotek, która odbywała się pod hasłem „Biblioteka. Oczywiście!”.

             


2015/2016

Tematem Sieci w tym roku szkolnym było „Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży”, ponieważ był to jeden z kierunków polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2015/2016.

Szukałyśmy więc atrakcyjnych i skutecznych sposobów rozwijania zainteresowań czytelniczych dzieląc się różnymi pomysłami.  Poznałyśmy materiały należące do otwartych zasobów edukacyjnych, które mogą być wykorzystane w pracy nauczyciela bibliotekarza – e-podręczniki, projekt Legalna Kultura i Kultura na Widoku. Na warsztatach komputerowych zapoznałyśmy się z programami do tworzenia książeczek internetowych (FlipSnack, Issuu i Storybird).

Przedstawiłyśmy też produkty Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego, którego punkt informacyjny mieścił się w Bibliotece. 

Ponieważ zmiany w Ustawie o systemie oświaty wprowadzone tzw. ustawą podręcznikową nałożyły na biblioteki szkolne nowe zadania – gromadzenie podręczników zajęłyśmy się także tą kwestią omawiając nowe regulacje prawne dotyczące ewidencjonowania podręczników i materiałów edukacyjnych.

Na zakończenie tegorocznej Sieci wybrałyśmy się na wycieczkę szkoleniową do Biblioteki i pracowni konserwatorskiej Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.


2014/2015

W związku z ogłoszeniem roku 2014 Rokiem Czytelnika tematem Sieci były „Metody pracy z uczniem zmierzające do zwiększenia czytelnictwa”. Jedną z form uatrakcyjnienia pracy biblioteki szkolnej jest stosowanie nowoczesnych technologii, np. prowadzenie projektów w programie e-Twinning, czy używanie programu Prezi do tworzenia prezentacji multimedialnych on-line. Zorganizowałyśmy więc takie warsztaty dla uczestniczek Sieci.

9 luty 2016


2013/2014

Tematem przewodnim pierwszej Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkół powiatu oświęcimskiego prowadzonej wspólnie z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu była „Wspomagająca rola biblioteki szkolnej w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych”.

Na spotkaniach prócz wymiany doświadczeń omawiano także działania wspomagające pracę z uczniem z trudnościami związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem poza granicami Polski, zapoznano się też z elementami biblioterapii i japońskim teatrzykiem kamishibai.

dsi
Dodatkową atrakcją naszych spotkań było też to, że organizowałyśmy je w różnych bibliotekach szkolnych – odwiedziłyśmy m.in. bibliotekę w PZ nr 1 im. S. Konarskiego w Oświęcimiu, SP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Staszica w Brzeszczach i Miejskiego Gimnazjum nr 2 im. Ł. Górnickiego w Oświęcimiu.

Reklamy